FORMLAR:

EK-1:

SÜREKLİ İŞÇİ KADROLARINA / GEÇİCİ İŞÇİ POZİSYONLARINA GEÇİŞTE BAŞVURU FORMU

 

GÜVENLİK SORUŞTURMASI FORMU:

Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Formu
Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Formu

 

DİLEKÇE ÖRNEKLERİ:

ÖRNEK-1:

İşçinin İdare Aleyhine açmış olduğu davalardan ve/veya icra takiplerinden feragat edeceğine dair beyan dilekçesi örneği.

 

ÖRNEK-2:

Mahkemeye Sunulacak Feragat Dilekçesi Örneği

 

ÖRNEK-3:

İcra Müdürlüğüne Sunulacak Feragat Dilekçesi Örneği

 

ÖRNEK-4:

Sulh Sözleşmesi Örneği