Sendikamız Hakkında

Sendikamız Hakkında

  • Biz işçiler olarak çalışma hayatımızda yaşadığımız sıkıntılar ve dertlerimiz aynı,
  • Yıllık izinlerimizi kanuna uygun kullanabilmek için,
  • Maaşlarımızın zamanında ödenmesi için,
  • Eşit işe eşit ücret için,
  • Riskli Alanlarda Çalışan isçilere Ek Ücret Ödenmesi için,
  • Kıdem tazminatımız için,
  • Toplu sözleşmeler yaparak yaşam standartlarımızı refah düzeylere çıkarmak için,
  • İş garantisi için,
  • Fazla çalısma ve mesailerimizi alabilmek için,
  • Sosyal haklarımız için,


Tek başınıza hak mücadelesine girdiğinizde işveren tarafından farklı yaptırımlara maruz kalabilirsiniz fakat sendikalı işçinin hakkını üyesi olduğu ÖZ GÜVEN-SEN arar.