Geleneksel, ahlaki değerlerin, cinsiyetler ve kuşaklar arasındaki ilişkilerin köklü değişikliğe uğramasıyla ortaya çıkan karmaşık sorunlara mevcut yapılarıyla sendikalar yanıt üretememektedir. Buna bağlı olarak sendikalaşma yolunda çok ciddi adımların atıldığı bu günlerde Özel Güvenlik çalışanlarının kurgulayacağı sendikal yapılar çok önem arz etmektedir. Özel Güvenlik çalışanlarının sağlıklı, bilinçli, değerleri ile barışık bir zeminde örgütlenme, sendikalaşma mücadelesine her türlü katkıyı sunmaktadır.