Ankara Büyükşehir Belediyesi ANFA Güvenlik  Genel Müdürlüğünde çalışan sendikamız üyesi Güvenlik görevlilerini Sendikamızdan baskı ve tehditle  ile  istifa ettirerek TÜRK-İŞ’ e bağlı güvenlik iş sendikasına üye yaptıran ve işçi çıkarmadığını iddia eden Ankara Büyükşehir Belediyesine  Genel Başkan Yardımcımız Mehmet Ali SİPAHİ  sosyal medyada gerekli açıklama yapılmıştır.

ÖZ GÜVEN SEN SENDİKASI