GENEL KURUL İLANI

 

Sendikamızın 3. Olağan Genel Kurulu 19 Kasım 2022 tarihinde saat 10:00’da aşağıdaki gündem maddelerini görüşmek üzere İsmet paşa, 06890 Kızılcahamam/Ankara Adresindeki ELİZ Otel’de toplanacaktır.

Belirtilen tarihte yasal çoğunluğun sağlanamaması halinde ikinci toplantı 26 Kasım 2022 tarihinde aynı gündem ve saatte Emniyet Mah. Silahtar Cad. Kilit Sk. No:14 Yenimahalle/ANKARA adresindeki genel merkez binamızda toplanacaktır.

6356 sayılı Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanunu ve Ana tüzüğümüzün ilgili maddeleri gereğince ilgililere ve delegelere ilanen duyurulur.

ÖZ GÜVEN-SEN

(Özel Güvenlik ve Koruma İşçileri Sendikası)

GENEL YÖNETİM KURULU

Genel Kurul Gündemi

1.    Yoklama ve Açılış

2.    Divan Teşekkülü

3.    Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı’nın Okunması

4.    Genel Başkanın konuşması

5.    Misafirlerin Takdimi ve Konuşmaları

6.    Komisyonların Seçimi

 a- Tüzük Tadil ve Kararlar Komisyonu

 b- Hesap Tetkik ve Tahmini Bütçe Komisyonu

7.    Faaliyet ve denetim kurulu raporlarının müzakeresi ve ibrası     

8.    Komisyon Raporlarının Görüşülmesi ve Karara Bağlanması

9.    Zorunlu organların seçimi

          a) Genel yönetim kurulu asıl ve yedek üyelikleri

          b) Genel denetleme kurulu asıl ve yedek üyelikleri

          c) Genel disiplin kurulu asıl ve yedek üyelikleri

          d) Hak-İş üst kurul Delegelikleri 

10.  Dilek ve Temenniler

11.  Kapanış