HAK-İŞ / ÖZ GÜVEN - SEN Sendikamızın;
TCDD de görev yapan meslektaşlarımız İçin Anayasal hakları olan sendikal haklarının  engellenmesi ve baskılar üzerine basın açıklamamız birçok sosyal ve görsel medyada yer bulmuştur.