Öz Güven-Sen Sendikası Genel Başkanı Ömer YILMAZ’ın gündeme dair açıklaması

Sendikalar; çalışma hayatının en önemli aktörlerinden ve hiç şüphesiz, demokrasilerin vazgeçilmez unsurlarındandır. 

Öz Güven-Sendikasının, samimi yaklaşımı, güven veren duruşu ve örgütlenme modeli ile işkolları içerisinde başarı grafiğini üyelerinden aldığı güçle sürdürürken, demokratik hayata çok ciddi katkı sunmaya devam ediyor.

Öz Güven-Sendikası, Özel Güvenlik Görevlilerinin hak ve hukukunu, çağdaş dünyanın evrensel satandartlarına taşımak ve sektörü kamuoyunda prestijli meslek haline getirmek için, tüm yasal ve demokratik mücadelesini, samimiyetle, sabırla ve azimle sürdürmektedir. 

Toplu İş Sözleşmesi görüşmelerinin başlanacağı düşündüğümüz bu yılın , mevcut hakları koruyup geliştirmek amacındayız. Ücretler konusunda da dört kişilik bir ailenin geçim koşullarını dikkate alıyoruz. Çalışanların mutlu olacağı, namerde muhtaç kalmayacakları, yarın ne yapacağım diye düşünmeyecekleri bir gelir elde etmesini amaçlıyoruz. 

Taleplerimizin karşılanması için yoğun bir mücadele dönemine giriyoruz. Bundan önceki dönemlerde iş barışının tesisi ve daha da güçlenmesi için elimizden gelen mücadeleyi verdik. Bundan sonra daha da güçlü bir şekilde vermeye devam edeceğiz. 

Öz Güven-Sen Sendikasının, hem çalışma hayatında hem de sendikal camiada daha fazla söz sahibi olma hedefine hızla ulaşmak için gerekli tüm adımlar atılacaktır. Üyesiyle, temsilcisiyle, şubesiyle ve genel merkeziyle bütünleşmiş bir sendikal yapı olarak, sendikal çalışmalara hızla devam edilecektir.

Bu anlayış ile özveriyle emek mücadelesi veren, cesur üyelerimizi, fedakâr sendika işyeri temsilcilerimizi, il başkanlarımızı genel merkez yöneticilerimizi tebrik ediyor, emek adına, sendikamız adına, teşekkürlerimi, selâmlarımı sunuyorum. 

Ömer YILMAZ
Genel Başkan