2017 YILI 1. GENİŞLETİLMİŞ BAŞKANLAR KURULU TOPLANTISI

GENEL BAŞKANIMIZ ÖMER YILMAZ’ın BAŞKANLAR KURULUNA HİTABEN KONUŞMASI.

18-21 MAYIS 2017 ANTALYA / ALANYA

Sendikamızın 1. Genişletilmiş Başkanlar Kurulu Toplantısı 18-21 MAYIS 2017 tarihinde Alanya’da toplanmıştır. 

Toplantıya; Genel Yönetim Kurulu, Genel Denetleme Kurulu, Genel Disiplin Kurulu, Bölge Başkanları ve İl Başkanları katılmıştır.