Sendikamız Hakkında

 • Biz işçiler olarak çalışma hayatımızda yaşadığımız sıkıntılar ve dertlerimiz aynı,
 • Yıllık izinlerimizi kanuna uygun kullanabilmek için,
 • Maaşlarımızın zamanında ödenmesi için,
 • Eşit işe eşit ücret için,
 • Banka promosyonlarının verilmesi için,
 • Riskli Alanlarda Çalışan isçilere Ek Ücret Ödenmesi için,
 • Kıdem tazminatımız için,
 • Toplu sözleşmeler yaparak yaşam standartlarımızı refah düzeylere çıkarmak için,
 • İş garantisi için,
 • Fazla çalısma ve mesailerimizi alabilmek için,
 • Sosyal haklarımız için,


Tek başınıza hak mücadelesine girdiğinizde işveren tarafından farklı yaptırımlara maruz kalabilirsiniz fakat sendikalı işçinin hakkını üyesi olduğu ÖZ GÜVEN-SEN arar.