SENDİKAMIZ KORUMA ve GÜVENLİK İŞKOLUNDA LİDER SENDİKA OLMA KONUMUNU ÜYE SAYISINI ARTIRARAK DEVAM ETTİRMİŞTİR.

Toplumun vazgeçilmez gereksinimlerinden ve insanın en önemli ihtiyacı olan, Korunmayı veya Güvenliği sağlayan, Özel Güvenlik Görevlilerinin, çalışma hayatını, ekonomik ve sosyal haklarını, çağdaş dünyanın evrensel standartlarına taşımak sorumluluğumuz ve görevimizdir. 

Erdemli, adil ve insan onuruna yakışır bir sendikacılık yürüten Öz Güven-Sen Sendikası, açıklanan 2020 Temmuz ayı  istatistiklerinde Türkiye’nin KORUMA ve GÜVENLİK  işkolunda lider durumunu büyüyerek korumuştur. Yürüttükleri başarılı çalışmalardan dolayı, fedakâr üyemizden, sendikamızın en üst kademesine kadar sorumlu sendikacılık görevini ifa eden teşkilâtımızın tüm mensuplarına, Genel Yönetim Kurulumuza ve Genel Merkez çalışanlarımıza,  teşekkür ederiz. 

Öz Güven-Sen Sendikası, Özel Güvenlik Görevlilerinin takdirini kazanmaya ve üyelerimizin destek ve gücüyle samimiyetle hedefine yürümektedir.

Öz Güven-Sen Sendikası olarak, yürüttüğümüz aktif ve etkin örgütlenme mücadelemizin neticesinde elde ettiğimiz bu başarıyı son derece önemli görüyoruz. Bize inanan, bize güvenen tüm Özel Güvenlik Görevlilerine teşekkür ediyoruz. Sendikasız bütün Özel Güvenlik Görevlilerini Öz Güven-Sen Sendikası çatısı altında buluşturmaya ve örgütlenmeye davet ediyoruz.

Bu başarılara ulaşmamızda, etkin bir örgütlenme çalışmaları yürütmemizde ve her adımımızda bizlere bilgi ve tecrübesi ile yol açan başta HAK-İŞ  Konfederasyonu Genel Başkanımız Sayın Mahmut ARSLAN’a  HAK-İŞ Genel Yönetim Kurulu Üyelerine ve emeği geçen herkese  teşekkür ederiz. 

Öz Güven-Sen Sendikası Genel Yönetim Kurulu Adına, 

Ömer YILMAZ 
Genel Başkan