Değerli Ankaralılar
Değerli Emek Dostları
Basınımızın Değerli Temsilcileri
7/24 Saat Devlet Demiryolları Marmaray Projesinde Vatandaşlarımızın Ve Yolcularımızın Huzur Ve Güvenliğini Sağlayan Değerli Özel Güvenlik Görevlileri;

Devlet Demir Yolları tarafından işletilen Marmaray projesindeki özel güvenlik görevlileri, mevcut sendikalarından memnun olmadıkları için, anayasal haklarını kullanarak Sendikamıza üye olmuşlardır. Yüzlerce kişinin teveccühüyle birlikte, Sendikamız, yetki için çoğunluğu sağlamıştır.

Yetki çoğunluğunu sağladığımızı gören işveren ve mevcut sendika, özel güvenlik görevlilerine baskı uygulamaya, üyelerimizi Sendikamızdan istifa ettirmeye çalışmaktadır. Özel güvenlik görevlileri üzerindeki baskı ve tehditler, dayanılmaz bir hal almıştır. İşveren yetkilileri, Sendikamıza üye olan veya üye olmayı düşünen özel güvenlik görevlilerini işleriyle tehdit edecek kadar acze düşmüştür.

Son olarak işveren, bu zorlu pandemi sürecinde, öncü iki üyemizin ekmeğine kast ederek haksız ve hukuksuz bir şekilde ücretsiz izine çıkarmaya zorlamıştır.  Bu zihniyet, bu alçakça davranışından utanç duyacağına, özel güvenlik görevlilerine aba altından sopa göstererek, sizi istediğim zaman ekmeğinizden ederim mesajı vermeye çalışmaktadır.

Anayasamızın ‘Sendika kurma hakkı’ başlıklı 51. maddesinde, çalışanların önceden izin almaksızın sendikalara serbestçe üye olma ve üyelikten serbestçe çekilme haklarına sahip oldukları ve hiç kimsenin bir sendikaya üye olmaya ya da üyelikten ayrılmaya zorlanamayacağı açıkça düzenlenmiştir.

Buna ek olarak, 6356 sayılı Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanununun 25. maddesinde, işçilere sendikal nedenle ayrımcılık yapılamayacağı belirtilmiştir.

Mevzuatımızda, sendika özgürlüğü, cezai yaptırımlarla da koruma altına alınmıştır. Sendikal hakların kullanılmasının engellenmesi suçu, Türk Ceza Kanununda ayrıca düzenlenmiştir. Kanunun 118. maddesinde, sendikal hakların kullanılmasını engelleyen kişiler hakkında hapis cezasına hükmedileceği açıkça belirtilmiştir.

Bu kapsamda, herkesi, sendika özgürlüğüne saygı duymaya davet ediyoruz.  Bu ülkede kimse hukuktan üstün değildir. Hukuka aykırı tasarruflara girerek, özel güvenlik görevlilerinin  iradelerini gasp etmeye çalışanları buradan bir kere daha uyarıyoruz. Bırakın, özel güvenlik görevlileri özgür iradesiyle seçimini yapsın.

Bütün bu durum ortadayken, şu salgın ve kış koşullarında, özel güvenlik görevlilerine ve üyelerimize yönelik olarak baskı kurmaya çalışanlar bilmelidir ki, bu kirli oyunların bugüne kadar hep karşısında olduk, bundan sonra da karşısında olacağız. Meslektaşlarımızı bugüne kadar nasıl her alanda savunduysak, bundan sonra da savunacağız.

Baskı ve tehdit edilen meslektaşlarımız için hem hukuki hem cezai süreç başlatılmış olup, sürecin sonuna kadar takipçisi olacağız. Öz Güven-Sen Sendikası, her zaman meslektaşlarımızın yanında olmuştur, bundan sonra da yanında olmaya devam edecektir, yaşasın örgütlü mücadelemiz.

 

KAMUOYUNA ARZ EDERİZ
ÖZEL GÜVENLİK VE KORUMA İŞÇİLERİ SENDİKASI

 

Özgüven Sen Sendikası Üyeleri Baskıya Boyun Eğmedi
https://www.ozelguvenlik.com.tr/ozguven-sen-sendikasi-uyeleri-baskiya-boyun-egmedi/

Zorla Güzellik Olmaz
Özgüven Sen Üyesinin Her Zaman Yanında

http://www.guvenlikhaber.org/?Syf=18&Hbr=1194650&/%C3%96Z-G%C3%9CVEN-SEN-%C3%9CYES%C4%B0N%C4%B0N-HER-ZAMAN--YANINDA