Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nca 31.01.2018 tarih ve 30318 no.lu Resmi Gazete’de yayınlanan Sendika İstatistikleri’nde sendikamız ÖZ GÜVEN-SEN 23 bin 283 üyesiyle 19 no.lu Savunma ve Güvenlik İşkolu’nda örgütlü 10 Sendika arasında en büyük 4. Sendika olmuştur.