uygulanacak sınavdaki başarılarına göre işçi statüsünde istihdam edilebilecek